Pandora, el portal de la dona a l'antiguitat

Grècia Roma Pèrsia Mesopotàmia Egipte

Inici

Gineceu (γυναικεῖον/γυναικών/γυναικηΐη/γυναικωνῖτις): espai de la casa grega exclusiu de les dones i on no podia entrar cap home aliè a la família. Normalment ocupava la zona del fons de la casa, sense finestres, o estava ubicat a la segona planta. En qualsevol cas, era sempre un espait aïllat de l'exterior.

 

Web en construcció permanent