UNITATS DE MEDI SOCIAL

PER A SISÈ CURS DE PRIMÀRIA I E.S.O.

Aquestes unitats van ser elaborades pels equips de compensatòria de les comarques gironines.

Unitat 1 La terra el nostre Planeta

Unitat 2 Oceans i Continents

Unitat 3 El Temps

Unitat 4 Clima i Paisatges

Unitat 5 La Costa

Unitat 6 Rius i Muntanyes

Unitat 7 Orientació i representació de la Terra

Unitat 8 Catalunya

Unitat 9 Espanya

Unitat 10 Europa

Afegeix com a pàgina d'iniciAfegir als preferits / Aņadir a los favoritos Afegeix als preferits Imprimeix

Creador i responsable de la pàgina: Marc Gil mgil2243@xtec.cat

Estadisticas