Miquel Gisbert Briansó
Departament de Física i Química - Institut EMPERADOR CARLES (Barcelona)
 
lupa
Foto de J.M.Barres/Editorial Bruño. Llibre FÍSICA-2 Òptica Enciclopèdia Encarta-Microsoft. div
Conceptes bàsics d’Òptica
Lents, miralls, aparells òptics i la visió

IES Emperador Carles. Lab. de Química
Vídeos, l'autor,..

Miquel Gisbert i la Coca-Cola

Foto de Microsoft.

Cursos de formació.
PowerPoint
 ®


Treballs de recerca. Premis