Miquel Gisbert Briansó
Departament de Física i Química - Institut EMPERADROR CARLES (Barcelona)
 
tippe
Alguns vídeos / Dades de l'autor a

IES Emperador Carles. Lab. de Química
Coca-Cola artificial

ou
Ou a l'ampolla





m
Vídeos d'experiments  de FQ

Miquel Gisbert i la Coca-Cola

Qui sóc?
(Algunes dades personals)

g
Experiments de FQ, en vídeo




v1
Jugant amb el Van der Graaf (1)
vander 2
Jugant amb el Van der Graaf (2)
bate
Jugant amb el Van der Graaf (3)






ELECTROMAGNETISME: Camp magnètic, inducció...
(experiments que fem al Laboratori de l'Institut)





Pàgina web amb vídeos d'experiències de camp magnètic. Hi ha instruccions, explicacions...

Elisa






oers

Experiència d'Oersted
2
Camp magnètic degut a un corrent rectilini
bobina
Camp magnètic a un bobina





aaa
Camp magnètic sobre un conductor

bg
Bobina en un B perpendicular





imantgira
Imant que gira al costat d'una bobina
indubobi
Induir corrent quan tanquem/obrim
trans
Transformar corrent altern





bomb
Coses del c.a.: la "R" d'una bobina
bnb
L'Al no es ferromagnètic,, però...
doscerc
ePer a jugar... i pensar!!!
 
Tornar a la pàgina principal de Miquel Gisbert

Correu per al'autor