Miquel Gisbert Briansó
Catedràtic d'Institut de Física i Química 
 
lupa
Foto de J.M.Barres/Editorial Bruño. Llibre FÍSICA-2 Òptica Enciclopèdia Encarta-Microsoft. div
Conceptes bàsics d’Òptica
Lents, miralls, aparells òptics i la visió

IES Emperador Carles. Lab. de Química
Vídeos, l'autor,..

Miquel Gisbert i la Coca-Cola

Foto de Microsoft.

Cursos de formació.
PowerPoint
 ®


Treballs de recerca. Premis

e-mail: mgisbertbcn@gmail.com"Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema"
"El saber rompe la cadena de la esclavitud"
(Tomás Bulat, argentí, 1964-2015)