REFRACCIÓ (qüestions bàsiques)
 
Per respondre aquestes qüestions cal tenir en compte que la velocitat de propagació de la llum a l'aire, al vidre i a l'aigua segueix aquest ordre: aire > aigua > vidre.

1  Quin camí (1, 2 o 3) segueix la llum quan passa de l'aigua a l'aire?

Exercici. Miquel Gisbert
1 2 3
 

2  Quin camí (1, 2 o 3) segueix la llum quan passa de l'aire a l'aigua?

Exercici. Miquel Gisbert
1 2 3

 

3. La figura mostra tres medis transparents i un raig de llum que es propaga des de l'1 fins al 3. Identifiqueu els medis, sabent que un són: aigua, aire i vidre. 

1:aire, 2: aigua, 3: vidre  1: vidre; 2 :aigua; 3:aire 1:aigua; 2:vidre; 3:aire 1:aire; 2:vidre; 3:aigua

Una vegada fet el test: escriu les tres dades que et demano  i fes clic al botó ENVIAR


Qui ets?


Qui és el teu professor/a?


Escriu el teu e-mailAnar a la pàgina principal de Miquel Gisbert