TEST de fi de curs
 Òptica geomètrica. IES Emperador Carles 
                                (Professor: Miquel Gisbert

 INDICA SI ÉS CERT O FALS 

1. Les imatges que formen els miralls plans són reals.
Cert Fals

2. Els miralls esfèrics que hi ha a les cantonades són convexos.
Cert Fals

3. Si la distància focal d'una lent convergent és de 2 cm, la seva potència és 0,5 diòptries.
Cert Fals

4. El mirall d'un focus de cotxe (vegeu figura) és convex.
Cert Fals

5. Una lupa és una lent convergent.
Cert Fals


TRIA LA RESPOSTA CORRECTA

6. La imatge que es forma a la pel·lícula, a dintre d'una càmera fotogràfica, és:
 a) virtual, dreta i més gran            b) real, invertida i menor 
 c)  real, invertida i més gran         d) real, dreta i més gran.
a b c

7. Les imatges que es formen a la retina són:
 a) dretes i reals      b) dretes i virtuals     c) invertides i reals     d) invertides i virtuals
a b c

8. Qui pateix la vista cansada (presbícia):
 a) no veu bé de prop                 b) no veu bé de lluny 
 c) té el cristal·lí massa gruixut   d) no hi veu bé ni de lluny ni de prop
a b c

9. Qui pateix cataractes:
 a) veu bé de lluny                                                   b) confon el color verd i roig
 c) ha d'emprar lents progressives o bifocals           d) no hi veu bé ni de lluny ni de prop
a b c

10. Quin d'aquests defectes es corregeix amb lents divergents:
 a) vista cansada          b) cataractes          c) miopia         d) hipermetropia
a b c

11. La lent del microscopi que està més a prop de d'ull es diu:
 a) lupa            b) objectiu          c) diafragma             d) ocular
a b c

12. La figura mostra un raig de llum incident sobre un mirall. Quin és el valor de l'angle de reflexió?: a) 53°  b) 45°  c) 27°  d)37°
a b c

Una vegada fet el test: escriu les tres dades que et demano i fes clic al botó ENVIAR
Qui ets?


Qui és el teu professor/a?

Escriu el teu e-mailAnar a la pàgina principal de Miquel Gisbert