Pautes autocorrectives

Aquestes pautes són útils perquè els alumnes puguin revisar el seu treball i adonar-se poc a poc de tot el que fa falta en un text. Junt amb les pautes proposades a l'hora de planificar el text resulten eines importants per facilitar l'elaboració de textos.
Per suposat, només són un exemple per fer-ne d'altres.

DESCRIPCIÓ
 • He posat el títol?
 • He deixat els marges adequats?
 • He escrit amb bona lletra?
 • Has descrit els diferents trets?
 • He utilitzat un llenguatge clar i concret?
 • He evitat repeticions?
 • He posat varietat d’enllaços?
 • He fet servir verbs diferents?
 • Totes les frases concorden?
 • He posat tots els signes de puntuació?
 • He aplicat les normes ortogràfiques?
RECEPTA DE CUINA
 • He posat el títol?
 • la llista dels ingredients
 • el temps de preparació i de coure?
 • la manera de fer-la
 • El que s’ha de fer està en l’ordre adequat?
 • Són fàcils de comprendre?
 • He escrit totes les ordres?
 • He escrit amb bona lletra?
 • Està ben presentat?
 • He fet servir verbs diferents segons les accions?
 • He posat tots els signes de puntuació?
 • He aplicat les normes ortogràfiques?
UNA CARTA
 • He posat una formula de salutació?
 • He fet un text amb paràgrafs?
 • He escrit una formula de comiat?
 • He posat la data?
 • L’he signada?
 • He utilitzat el mateix pronom del principi al final de la carta?
 • He deixat marge a l’esquerra?
 • He posat la puntuació?
 • He escrit les majúscules on calia?
 • He escrit recte?
 • He fet bona lletra?

 • He anat amb compte amb les faltes d’ortografia?

 

Tornar a la pàgina principal