ÍNDEX
Planificar
Què cal?
       Generar idees
       Organitzar-les
       Formular objectius

Com ajudem?
      Textos model
      Pautes de planificació

 

Redactar
Què cal?
       Utilitzar un llenguatge
       adequat
       Redactar els paràgrafs
       separadament
       Fer frases simples

Com ajudem?
       Recursos
       Fulls model
Revisar
Què cal?
        Revisar l'adequació
        Revisar la coherència
        Revisar la cohesió
        Revisar la correcció
        gramatical

Com ajudem?
       Pautes d'autoavaluació

.

La descripció a P-4 La descripció a P-5 La descripció a 1r
La reescriptura

La reescriptura a 2n.

Tipus de textos

 

Bibliografia
Webs d'interès
Llegir i escriure. Quina aventura
Literatura infantil i juvenil
Tessa Julià Dinarès.

Aquest projecte ha estat elaborat conjuntament amb el CEIP Ferran i Clua de Valldoreix.

Gràcies a tots per les vostres visites. Aquesta web ja en porta 1.030 l'any 2002 i 1.680 durant el 2003. Gràcies.
Espero els vostres suggeriments !!!