Planificar el text
Per planificar un text cal:
 
Generar idees
Organitzar-les
Formular objectius
Decidir sobre què volem escriure.
Utilitzar suports escrits; fer llistes, fitxes, etc. 
Buscar informació del tema què volem tractar
Decidir l'ordre de tot el què volem escriure.
Fer quadres, esquemes, mapes conceptuals que ens ajudin. 
Decidir com serà el text; extensió presentació, etc. 
Fer un pla de redacció.
Reformular els objectius a mesura que anem escrivint.

Com podem ajudar?
 

Textos que serveixin de model
Pautes de planificació
Buscar textos reals com a base per reescriure
Consultar textos per veure l'estructura, el tipus de llenguatge, la presentació, etc. 
general
descripció
receptes de cuina
història
carta
notícia
 

 

Tornar a la pàgina principal