Treballs concrets de l'escola Ferran i Clua.

La descripció a 1r. "El drac de Sant Jordi"
* Les cares i els noms dels nens estan difuminats per tal de preservar la seva intimitat"
 

1ª sessió:  Treball previ de la descripció , oral i escrita

a)  Treball previ del tex oral a  partir del joc d’Endevina-endevineta:
Expliquem als nens que han de donar informació sobre una persona, un animal, una planta  o un objecte, mitjançant frases curtes . Posem com a condició que alló que descrivim ha de ser a la classe.
Ens adonem que quantes més frases diem, més “pistes” donem als altres i més fàcil resulta descobrir de qui o de què parlem.

b)   Treball previ del text escrit a  partir del joc de Pistes:
La mestra va escrivint a la pissarra les característiques d’un objecte, que els nens hauran d’endevinar.
Com ha escrit tres característiques molt generals ( “és un objecte”, “serveix per guardar coses”, “és tan gran com el cap d’un nen”), veiem que no tenim prou informació; pot ser moltes coses de les que tenim a la classe. 
La mestra  comença a escriure més frases, cada cop més concretes ( amb més “pistes”), que ens permeten descartar alguns objectes i alhora apropar-nos al descrit.
Un cop endevinat l’objecte, analitzem com ho hem aconseguit i descobrim que quanta més informació “exacta” i apropiada donem, més sencill resulta averiguar alló que volem descriure.

2ª sessió: Descrivim una rosa

1. Fem una observació del natural d’una rosa.

2. Entre tots busquem els “trets característics”. Aquesta expressió havia sortit en la sessió anterior; recordem que es tracta de les propietats fonamentals d’allò que descrivim, i que ho fan diferent d’altres coses, animals...

La mestra va formulant preguntes per guiar la descripció:. 
  Què és?
  Com té la tija?
  Com són els pètals? (color, textura, tamany…)
  Què sentim al olorar-la?
  Què sentim al veure-la?

3. Anem recollint totes les idees que han anat sortint i després les ordenem, escrivint frases curtes.
     Recordem que cada frase representa una idea. Recorem támbé que cada frase 
comença amb majúscula i acaba amb punt.

4. Posem el títol.


 
 
3ª sessió : Descrivim un drac

Consultem descripcions  en llibres. Una és al llibre de “El drac de Sant Jordi”.

Aprofitant l’exposició de Sant Jordi muntada a l’escola, sortim a observar els diferents dracs que s’hi troben ( dibuixats, en reproducció de pintures, en maquetes, escolpits…Comentem quins són els trets que més destaquen en cada drac.

Un cop a l’aula, demanem a cada nen que s’imagini el seu drac, que pensi com vol que sigui, quin cos ha de tenir(forma, color…) què menja, on viu, quines cose importants fa, com és el seu tarannà, …

Després , la mestra recorda com vam escriure la descripció de la rosa (  com vam escriure les frases, com les vam ordenar , i els aspectes fonamentals de puntuació.

Finalment , cada nen escriu la seva descripció. Els companys del grup la llegeixen i es van fent correccions entre ells, fins que es dona el text per bó.

Un cop acabat el treball de text, els nens fan un dibuix que ha de ser fidel a les característiques descrites en l’escrit. 


 

La reescriptura a 2n . "Escrivim una notícia"
* Les cares i els noms dels nens estan difuminats per tal de preservar la seva intimitat"
 

1ª sessió: Activació de coneixements previs i anàlisi del tipus de text

En una sessió amb tota la classe, parlem del que sabem de les  noticies dels diaris. A partir de tres notícies diferents, analitzem  l’estructura d’aquests tipus de text: 

D’entrada, ens fixem en els aspectes formals
 - títol: amb lletres grans i normalment en negreta
 - foto:  ajuda a entendre la noticia 
 - peu de foto:  pot ser una explicació de la fotografia, o
   un resum de la noticia
 - text que desenvolupa la noticia: es distribueix en 
   columnes

També analitzem l’estil del llenguatge:
 - seriós i concís
 - no és com el dels contes.

Analitzem l’estructura interna, el contingut: Observem què es troba dins l’explicació d’una noticia i veiem que sempre trobem resposta a aquests apartats:

 - QUÈ passa?
 - A QUI li passa?
 - QUAN passa?
 - ON passa?
 - COM passa?
  I de vegades  ....PER QUÈ passa?,  i altres informacions que el periodista considera pertinents.

Aquesta activitat es bàsicament oral, tot i que anem  recollint a la pissarra les idees principals. Al finalitzar , la mestra llença la proposta següent: Ens inventem una notícia?
 
2ª sessió: Escrivim noticies

Treballem amb la meitat de la classe (13 nens).
- Cada nen s’inventa una notícia, que explica als companys oralment. La mestra els ha donat un full on hi ha una distribució d’espais per a la redacció d’una noticia.

- Els nens escriuen individualment la noticia que abans han explicat, i en fan el dibuix (la foto). Fem revisions per veure si hi són presents tots els elements necessaris ( què, qui, com, quan…) i si la noticia s’enten.
Observem que el  títol té molta importància, perquè ens diu el tema de la notícia .

- Finalment, cada nen llegeix en veu alta la seva notícia als altres i entre tots analitzem si la notícia s’enten, així com la presència dels elements clau.
 
 

  
3ª sessió: Escrivim la llegenda de Sant Jordi en format de notícia
 

La mestra llegeix un  llibre sobre  La llegenda de Sant Jordi, i fa als nens la proposta de escriure una notícia sobre algun dels aconteixements rellevants que passen a la història. Entre tots, pensen títols que podria  tenir la notícia ( això provoca una discussió sobre el fet de que alguns títols són més suggeridors que d’altres, n'hi ha que ja expliquen molt…)
 

Per parelles, a partir d’un format donat, els nens escullen un dels títols ( han quedat quatre) i es posen a escriure la notícia. Les consignes per la treball de text són:

 - Escollir un títol adient
 - Escollir una “foto” (dibuix) adequada
 - Escriure un comentari a peu de foto
 - Desenvolupar els fets disposant el text en columnes.
 - Escriure a sota del titular el nom dels “periodistes”
 

La correcció es fa amb la mestra, i es deixa per una sessió posterior el fet de passar en net el text, que ja farà cada nen de forma individual. 
 

Tornar a la pàgina principal