Redactar el text
Per redactar un text cal:
 
Buscar un llenguatge adequat pel tipus de text
Escriure els apartats separadament
Fer frases simples
Saber  a qui va dirigit al text.  Dividir informació per paràgrafs.

Escriure'ls separadament 
 

Vigilar l'ordre dels mots dins la frase.
Buscar enllaços diferents per lligar les frases. 

Com podem ajudar?
 

Recursos
Fulls model
Llistat d'adjectius per la descripció
Llistat de connectors
Per les notícies
Receptes de cuina
Propaganda
El temps

Tornar a la pàgina principal