DIBUIX TÈCNIC 1. GEOMETRIA DE LES FORMES 1
CIRCUMFERÈNCIES I TANGÈNCIES 1

En aquesta unitat es començaran a veure les relacions de tangència entre circumferències i rectes. Es treballarà sobre:

  • els principis fonamentals de les relacions de tangència entre recta i circumferència i entre circumferències
  • els conceptes de llocs geomètrics relacionats: recta de centres, circumferències de centres...
  • els traçats de tangències que utilitzen els principis generals
  • els traçats de tangències que es resolen per dilatacions
  • la construcció de figures amb problemes de tangències que es resolen utilitzant els principis fonamentals

 

Exercicis sobre els continguts del tema, descarregueu-vos l'enunciat o la solució fent click a sobre

Descripció de l'exercici
Enunciat (dwg)
Solució (pdf)
Exercicis d'aplicació de les propietats fonamentals de les tangències entre rectes i circumferències
Principis fonamentals
exercici 1
Principis fonamentals exercici 1
Exercicis d'aplicació de les propietats fonamentals de les tangències entre rectes i circumferències
Principis fonamentals exercici 1
Principis fonamentals exercici 1
Exercicis de tangències entre rectes i circumferències
Tangències bàsiques
exercici 1
Tangències bàsiques
exercici 1
Circuferències de radi conegut tangents a rectes; ciricumferències tangents a una altra conegut un punt de pas i el radi
Tangències bàsiques
exercici 2
Tangències bàsiques
exercici 2
Cicumferències tangents a tres rectes; circumferència tangent a una altre i una recta coneixent el punt de tangència sobre la circumferència
Tangències bàsiques
exercici 3
Tangències bàsiques
exercici 3
Circumferència que passa per dos punts i es tangent a una recta; circumferència tangent a una altra i a dues rectes
Tangències bàsiques
exercici 4
Tangències bàsiques
exercici 4
Tres circumferències interiors tangents al triangle equilàter; arcs de circumfeència enllaçats que passen per punts (exercici PAU)
Tangències bàsiques
exercici 5
Tangències bàsiques
exercici 5
Circumferències de radi conegut tangents a dues altres
Tangències bàsiques
exercici 6
Tangències bàsiques
exercici 6
Circumferències de radi conegut tangents a dues altres
Tangències bàsiques
exercici 7
Tangències bàsiques
exercici 7
Circumferència tangent a una altre i una recta coneixent el punt de tangència sobre la circumferència
Tangències bàsiques
exercici 8
Tangències bàsiques
exercici 8
Rectes tangents exteriors i interiors a dues circumferències
Tangències i dilatacions
exercici 1
Tangències i dilatacions
exercici 1
Rectes tangents exteriors i interiors a dues circumferències (exercici PAU)
Tangències i dilatacions
exercici 2
Tangències i dilatacions
exercici 2
Circumferència tangent a una altra i a una recta coneixent el punt de tangència sobre la recta
Tangències i dilatacions
exercici 3
Tangències i dilatacions
exercici 3
Circumferències tangents a dues altres coneixent un dels punts de tangència sobre la circumferència
Tangències i dilatacions
exercici 4
Tangències i dilatacions
exercici 4
Dibuix d'una figura amb problemes d'enllaços entre circumferències i rectes treballats en els ex. anteriors
Enllaços exercici 1
Enllaços exercici 1
Dibuix d'una figura amb problemes d'enllaços entre circumferències i rectes treballats en els ex. anteriors
Enllaços exercici 2
Enllaços exercici 2
Dibuix d'una figura amb problemes d'enllaços entre circumferències i rectes treballats en els ex. anteriors
Enllaços exercici 3
Enllaços exercici 3
Dibuix d'una figura amb problemes d'enllaços entre circumferències i rectes treballats en els ex. anteriors
Enllaços exercici 4
Enllaços exercici 4

 


Marta Juvanteny Gorgals Avís legal ÍNDEX TEMARI