Distribució dels temes per blocs de continguts:
Cliqueu sobre el tema que us interessi per veure els exercicis proposats

DIBUIX TÈCNIC
1R DE BATXILLERAT
GEOMETRIA DE LES FORMES 1 ELEMENTS FONAMENTALS
FORMES POLIGONALS 1
FORMES POLIGONALS 2
RELACIONS I TRANSFORMACIONS
CIRCUMFERÈNCIES I TANGÈNCIES 1
CORBES CÒNIQUES I TÈCNIQUES 1
SISTEMA DIÈDRIC 1 REPRESENTACIÓ DE COSSOS
ELEMENTS BÀSICS
SISTEMA AXONOMÈTRIC 1 REPRESENTACIÓ DE COSSOS
REPRESENTACIÓ EN 3D
SISTEMA CÒNIC 1 REPRESENTACIÓ DE COSSOS
DIBUIX TÈCNIC
2N DE BATXILLERAT
GEOMETRIA DE LES FORMES 2 PROPORCIONALITAT
TRANSFORMACIONS
CIRCUMFERÈNCIES I TANGÈNCIES 2
CIRCUMFERÈNCIES I TANGÈNCIES 3
CORBES CÒNIQUES I TÈCNIQUES 2
SISTEMA DIÈDRIC 2 PARAL·LELISME I PERPENDICULARITAT
OPERATIVITAT
INTERSECCIONS 1
DISTÀNCIES I VM
SUPERFÍCIES I POLIEDRES
INTERSECCIONS 2
INTERSECCIONS 3
DESENVOLUPAMENTS
INTERSECCIONS DE COSSOS

 


Marta Juvanteny Gorgals Avís legal