Header image  
UNA ESTRATÈGIA PER A L'APRENENTATGE  
   
 

2.3 > L’ANATOMIA ENERGÈTICA DE L’ÉSSER HUMÀ:

NADIS, XACRES I TATTWES2.3.1 >ELS NADIS (canals psíquics)

> FUNCIONAMENT DELS NADISIDA I PINGALA

 

El sol i la lluna simbolitzen en el Ioga la principal dualitat de forces que operen dins de l’ésser humà.
El sol representa el nadi pingala, que condueix l’energia vital, i la lluna el nadi ida, que condueix l’energia mental. Aquestes energies són les dues cares d’una mateixa moneda i regeixen el funcionament de l’home en totes les facetes de la seva vida. El Hatha Ioga té com a objectiu primordial aconseguir i mantenir l’equilibri d’ambdues forces, ja que d’això en depèn la salut física i mental de l’individu i també el desenvolupament del seu potencial espiritual.
Vegem algunes de les característiques d’aquestes forces, i com la seva activitat repercuteix en la nostra vida.
Els nadis ida i pingala estan connectats amb les fosses nasals, el sistema nerviós autònom i els hemisferis cerebrals.

.

nadis

 • El nadi ida (canal de l’energia mental) està vinculat a la fossa nasal esquerra, al sistema parasimpàtic i a l’hemisferi dret del cervell.
  • El sistema nerviós parasimpàtic té la missió de relaxar les funcions corporals i conservar l’energia. Algunes d’aquestes funcions són:
   • Enviar impulsos a les vísceres per estimular els processos interns.
   • Relaxar els músculs superficials.
   • Disminuir la temperatura exterior del cos.
   • Frenar el ritme cardíac.
   • Contraure les pupil·les
   • Contraure les vies respiratòries.
   • Disminuir la tensió arterial.
   • Estimular els moviments gastrointestinals.
   • Incrementar la salivació, etc.
 • L’hemisferi cerebral dret governa el costat esquerre del cos i està relacionat amb l’activitat dels òrgans dels sentits (gñanendriyas). En depenen:
  - L’orientació en l’espai;
  - La sensibilitat artística;
  - El coneixement intuïtiu;
  - El coneixement holístic;
  - Les percepcions extrasensorials, etc
 • El nadi pingala (canal de l’energia vital) està lligat a la fossa nasal dreta, al sistema nerviós simpàtic i a l’hemisferi cerebral esquerre.
  • El sistema nerviós simpàtic és l’encarregat de preparar l’organisme per afrontar la interrelació amb el món exterior i s’ocupa principalment de:
   • Donar energia al cos.
   • Augmentar la temperatura corporal.
   • Estimular el ritme cardíac.
   • Dilatar les pupil·les.
   • Augmentar la tensió arterial.
   • Dilatar les vies respiratòries per permetre l’increment del ritme i del volum respiratori.
   • Inhibir les glàndules salivals.
   • Inhibir les secrecions digestives.
   • Alliberar l’adrenalina, que estimula els músculs externs i capacita l’individu per reaccionar ràpidament en les situacions d’emergència, etc
  • L’hemisferi cerebral esquerre processa la informació de forma lineal i seqüencial  i es relaciona amb l’activitat dels òrgans d’acció (karmendriyas). En depenen:
 • El raonament intel·lectual.
 • L’expressió verbal.
 • El sentit del temps.
 • L’habilitat  matemàtica, etc

Els hemisferis cerebrals estan totalment interrelacionats i no tindria sentit concebre’ls per separat. La seva activitat es complementa i està sincronitzada amb els nadis i el flux respiratori de les fosses nasals.

Tota activitat humana està sustentada per la interrelació d’aquestes dues energies.

L’activitat dels nadis fluctua, de manera que algunes vegades preval el funcionament de ida i d’altres el de pingala.
Quan domina l’activitat d’un nadi, també preval l'activitat de la fossa nasal, la cadena nerviosa i l’hemisferi cerebral associat.
L’alternança equilibrada del predomini d’un o altre nadi genera l’harmonia  del cos físic i de la ment, i l’equilibri entre les tendències d’extraversió i d’introversió de la persona.

Cal  remarcar la interdependència que existeix entre l’activitat dels nadis i la respiració nasal. Quan predomina l’activitat del nadi ida, el flux respiratori de la fossa nasal esquerra és més gran, mentre que quan preval l’activitat del nadi pingala, és més intens el flux respiratori en la fossa dreta. Al llarg del dia i de la nit, el flux respiratori va canviant alternativament d’una fossa a l’altra en intervals d’una a dues hores. Aquest predomini passatger de l’activitat d’una fossa sobre l’altra assegura l’equilibri  cos-ment i és regulat o condicionat per diferents variables, com les posicions del sol i la lluna, el clima, l’activitat que desenvolupa la persona etc.

L’alternança de la respiració nasal és coneguda en medecina com “rinitis pendular”
Una branca del ioga poc coneguda a Occident anomenada Swara Ioga, estudia en profunditat les repercussions de les fluctuacions respiratòries. Aquesta ciència defineix com a swara solar, el flux respiratori de la fossa nassal dreta i com a swara lunar, el flux de la fossa esquerra  El Swara Ioga proposa pràctiques que tenen per objectiu reconèixer quin swara predomina en cada moment i restaurar l’equilibri entre ambdós fluxos respiratoris que sovint són alterats per actituds i hàbits inadequats que, si es mantenen, solen generar malalties.

Totes les pràctiques de ioga es proposen aconseguir, de forma directa o indirecta, l’equilibri entre el swara lunar i el swara solar, entre ida i pingala.

Pensant en l’aprenentatge hauríem de tenir en compte que quan predomina el funcionament del nadi ida (fossa esquerra) el  nivell d’energia mental és més alt i, per tant, és un bon moment per abordar alguna activitat d’ordre intel·lectual. En canvi, si preval l’activitat del nadi pingala (fossa dreta), el nivell d’energia vital és més alt, és doncs un moment més adequat  per fer treballs que requereixin esforç físic.

El Hatha Ioga disposa de procediments per actuar directament sobre els  nadis ida i pingala que ens poden ser útils  per preparar activitats d’aprenentatge.

2.3.2 > ELS XACRES I ELS TATTWES

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.