Header image  
UNA ESTRATÈGIA PER A L'APRENENTATGE  
   
 
1.2 > L'EDUCACIÓ AL SEGLE XXI

 

“...l'ésser humà quan arriba al món no està acabat. L’educació té per objectiu desenvolupar les seves potencialitats, les quals el portaran a comprendre el seu lloc a la terra i els seus vincles amb l’univers. La finalitat de l’escola no és tan sols la de fer de nosaltres uns bons professionals, sinó persones en evolució al llarg de la vida...” Micheline Flak (creadora del moviment per a la investigació del Ioga a l’educació (R.Y.E.), 1978)

Micheline Flak pronunciava aquestes paraules en el decurs de la presentació del RYE (Recherche sur le Yoga dans l'éducation) a Espanya.

A continuació exposem un resum del contingut de l'informe Delors sobre "L'educació al segle XXI". Podem observar les coincidències respecte a l'orientació que ha de prendre el camí de l'educació al llarg d'aquest segle:

L'educació al segle XXI:

  • L’educació és un factor indispensable per aconseguir la pau.
  • L’educació és fonamental en el desenvolupament més humà de les persones i de la societat.
  • L’educació és el mitjà més important per fer viable aquest desenvolupament.

“... Això que proposem suposa transcendir la visió purament instrumental de l’educació considerada com la via necessària per obtenir resultats (diners, carreres, etc.) i suposa canviar per considerar la funció que té en la seva globalitat l’educació:  la realització de la persona, que tota sencera ha d’aprendre a ser.” ( informe Delors, cap. 4, p. 76, 2000)

Els quatre pilars de l’educació segons aquest informe són:

  • aprendre a conèixer,
  • aprendre a fer,
  • aprendre a conviure,
  • aprendre a ser, sent aquest el desenvolupament total i màxim possible de la persona. L’educació integral de la qual es parla des de finals del XIX i principis del XX, la de l’autonomia del pensament.

En el seu informe, Delors destaca el paper de les emocions.


Fins ara el nostre sistema educatiu ha donat prioritat a les dimensions cognitives i ha oblidat les dimensions afectives. Si tenim present aquest informe estem absolutament obligats/des a integrar en els currículums un treball sobre les emocions.

En aquest estudi presentem el ioga com a un camí per a treballar aquests aspectes.