.

2.- Principis de La Carta de la Terra

Vídeo "La Carta de la Terra"

Vídeo "Objectius del mil·leni"