De paper i de bits

Web didàctic de periodisme escolar

Nota bene

Aquest web i els materials que s'hi hostatgen, en cas que no es faci constar cap altra autoria o hagin estat captats de fonts lliures, han estat elaborats per

Laia Martín i Marty, professora de Llengua catalana  i literatura del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,
amb seu a:

Via Augusta, 202
08021 Barcelona
Telèfon: +34.934006900

Aquest web és part del treball titulat genèricament Noves tecnologies, nous reptes en la convivència dels centres docents. La confecció d’una publicació digital com a eina de desenvolupament i d’interiorització de valors relatius a les NTIC i a la identitat nacional és la idea rectora de l'esmentat treball que fou realitzat durant el curs 2004-2005 gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.: 4182 de 26.7.2004) i supervisada per Carme Alcoverro.

 

És voluntat de l'autora de cedir-ne l'ús a través d'una llicència Creative Commons a qualsevol membre de la comunitat educativa, amb les següents condicions:

  • que en reconegui i citi l'autoria original

  • que no els utilitzi amb afany de lucre

  • que, si en fa una adaptació, aquesta es llicenciï en els mateixos termes.

En cas que trobeu que a través d'aquest web s'estan difonent informacions poc acurades o ofensives o bé que es vulnera qualsevol aspecte de la legalitat vigent, poseu-vos en contacte amb la mestressa d'aquest espai per tal de procedir, si escau, a resoldre el conflicte.

Actualitzat 20/08/05 - Mestressa de l'espai: Laia Martín - Nota bene -

Retorn a pàgina principal - Noves tecnologies, nous reptes en la convivència dels centres docents