Gèneres periodístics


La notícia

Definició
Informació sobre fets recents importants o interessants, especialment quan és publicada o difosa.
 
Fases
 1. Detecció
  • Captura del fet, directament o indirectament (testimonis, altres fonts d'informació)
  • Selecció dels fets i detalls més rellevants
  • Verificació de les dades obtingudes (noms correctes, fiabilitat de les fonts emprades, números precisos...)
 2. Redacció
  • El text ha de respondre a les sis preguntes
   • QUI?
   • QUÈ?
   • QUAN?
   • ON?
   • COM?
   • PER QUÈ?
  • El registre lingüístic emprat bàsicament ha de ser l'estàndard. Cal evitar vulgarismes, paraules  connotades, frases inacabades...
  • La sintaxi ha de ser clara i concisa: subjecte + verb + complements.
  • Els fets es narren; per tant, és molt important l'ordre amb què s'exposen i utilitzar marcadors temporals.
   3. Presentació final. Un cop el/la periodista ha redactat la notícia, aquesta, d'acord amb els criteris de l'equip de redacció, s'ha de
   • Situar
   • Acompanyar de suport gràfic
   • Corregir
Estructura
Títol
Subtítol
Entrada
Cos

Activitats

1. Aneu a l'espai 'Notícies del dia' de l'edu365. Hi trobareu informacions telegràfiques (si us hi fixeu, la sintaxi no està gaire lligada). Trieu-ne tres i redacteu la notícia corresponent.

2. Tria una notícia d'un diari convencional i una altra d'un de digital (si pot ser la mateix i del mateix dia) i comenta'n les característiques quant a:

   • l'extensió
   • funció dels hiperenllaços
   • actualitat
   • <>tipus de redacció
3. Reconverteix a registre estàndard la següent narració de fets: "Quin pal! Ja ha començat el curs. Un sinònim? Us el dic ràpid: S'ha acabat la bona vida. A partir d'ara, toca llevar-se d'hora, aguantar el taladro dels profes (mira que ratllen, els tios!), mirar com t'ho muntes per, pencant el mínim possible, treure'n el màxim profit, fer-te el simpàtic amb l'empollón/na de turno perquè s'enrotlli i et passi els apunts de les classes que sobaves... Un pal de vida, col.legues, que ha de durar fins al juny. K no mola, no!"

4. Redacta una notícia que trobis d'interès que tingui com a referent el centre. Fes-ne dues versions: una per al text imprès i una altra per al format digital. Tingues cura dels hiperenllaços.

 

Actualitzat 20/08/05 - Mestressa de l'espai: Laia Martín - Nota bene -

Retorn a pàgina principal - Noves tecnologies, nous reptes en la convivència dels centres docents