Recerca d'informació


Activitats

   a) Tria tres diaris de tres llengües diferents. En un document Word
   compara les pàgines principals formalment i materialment. ¿Pots deduir quina realitat fan referència i quin en pot ser el públic potencial?

   b) Fes el mateix amb l'Avui, Regió 7 i El Punt (comarques gironines)

   c) Fes el mateix amb tres revistes de centres de secundària.

   c.1. Tria les seccions que et semblin més interessants i explica'n el perquè.

   c.2. A partir de la lectura que n'heu fet, redacteu en forma de pluja d'idees la vostra impressió del centre a què pertanyen i expliciteu en quin element objectiu us baseu per extreure-la.

   Impressió

   Element objectiu que m'ho fa pensar

      
      
      
      
      
 

 

Actualitzat 20/08/05 - Mestressa de l'espai: Laia Martín - Nota bene -

Retorn a pàgina principal - Noves tecnologies, nous reptes en la convivència dels centres docents