Del paper als bits
 

Informacions impreses i informacions electròniques

 • Busqueu una mateixa notícia el mateix dia al diari Avui i a Vilaweb i copieu-les en un document de text. El primer és, encara que amb format digital, un diari convencional pensat i dissenyat per a ser imprès. El segon és exclusivament un diari electrònic.
   
 • Compareu la notícia impresa amb la notícia electrònica sobre la instal·lació d'una rèplica del superservidor F al centre de supercomputació de Catalunya.
 • Diferències respecte a un:
  • diari convencional
  • versió electrònica d’un diari convencional
  • weblog

Detecteu-hi tres diferències que afectin la forma (extensió, > presència/absència d'elements hipertextuals, remissió a d'altres fonts d'informació, p.e. a d'altres diaris).

 • Amb el resultat de les vostres investigacions anteriors, definiu un diari electrònic.
   

 • Busqueu el concepte de TIC
   
 • Confeccioneu un llistat dels usos quotidians que en feu: Classifiqueu-los segons la següent graella:
Comunicació Informació Feina Diversió
       
       
       
       
       
       
       
 • "Si es vol que la gent entri a Internet, que avui és com la llum per a la Revolució Industrial, s'han de produir continguts i usos adequats al que a la gent li importa en la seva vida. I ¿què és? Doncs salut, educació, serveis públics, poder llegir la premsa... Aquells que s'han dedicat a tancar diaris l'únic que aconsegueixen és que ningú els llegeixi. Per pagar per llegir online, ja et compres el diari. En aquest sentit, EL PERIÓDICO té un bon model de negoci perquè serveix per publicitar-lo més enllà de les zones en què ja arriba. La gent comença per veure els resultats de futbol, però després també mira altres coses...". (Manuel Castells softcatalà). Feu una llista del diaris electrònics que tenen accés obert i quins no i en quines condicions. Presenteu al grup-classe els resultats de la vostra investigació.

Els hiperenllaços 

Com fer un diari digital?
 

 

Actualitzat 20/08/05 - Mestressa de l'espai: Laia Martín - Nota bene -

Retorn a pàgina principal - Noves tecnologies, nous reptes en la convivència dels centres docents