ACTIVITATS QUE PERMETEN LA COMUNICACIÓ ENTRE LES PERSONES

Aprendre a llegir i a escriure s'aprèn llegint i escrivint. Per tal que aquest aprenentatge tingui un sentit hem de procurar aprofitar totes aquelles situacions engrescadores pel caràcter real que tenen. 

Alguns exemples de situacions comunicatives de llengua escrita poden donar entre les persones de la classe són les següents: notes a les famílies; notes breus per recordar coses; cartes; felicitacions d'aniversari; notícies; cartells; correu electrònic; etc.

Notes
 

Escriure una nota per recordar una cosa quan realment ho necessitin és un exemple clar de funcionalitat del text escrit.


 
 
 
 
 

Llegir les notes informatives per a les famílies i escriure notes per explicar alguna activitat rellevant de la classe o demanar la col·laboració de les famílies, són altres de les activitats que fan que llegir i escriure tingui sentit.
 

Cartes
 

L'escriptura de cartes entre els infants de la classe o de l'escola, la correspondència entre altres escoles o escriure una carta a una companya que està malalta és la constatació per part de l'alumnat de la gran efectivitat del llenguatge escrit. A la imatge podem veure una pauta elaborada pels infants d'una classe de segon després d'haver descobert les característiques d'aquesta tipologia textual.
 

Felicitacions d'aniversari
 
Aprofitar l'aniversari d'un infant de la classe per escriure una felicitació és una proposta engrescadora pel caràcter real que té.

Notícies
 

Els diaris igual que molt altres materials impresos formen part de la vida quotidiana del nostre alumnat i per això han d'entrar a l'aula. Llegir el diari és una activitat engrescadora per a l'alumnat. I si no ho veieu clar penseu què fa el vostre alumnat quan es reparteixen fulls de diari per no embrutar les taules.

Tenir un espai reservat a la classe per penjar les notícies que arriben a la classe ajuda a animar els infants a convertir-se en reporters i escriure notícies.
 
 

 


 

Aquí teniu un exemple de la mateixa notícia escrita per un nen abans d'haver investigat com estan escrites les notícies als diaris i després d'haver fet aquesta investigació mirant diaris. Observareu que van descobrir que les notícies tenen un titular escrit amb lletres majúscules i amb negreta, que porten el nom del periodista que l'ha escrit, que és important posar el lloc i la data i que de vegades van acompanyades d'una foto (que aquí van decidir substituir per un dibuix).


 

 


  Tornar a la pàgina principal