ELS PUNTS DE VISTA

 

Una manera d’iniciar l’estudi d’un tema, que ens ajuda a estructurar i clarificar quins continguts convé que tractem és la contraposició entre els punts de vista de l’expert  i els punts de vista dels nens.

Per estructurar  el punt de vista de l’expert es fa necessari en primer lloc documentar-se adequadament sobre el tema, amb la qual cosa ens adonarem de quins continguts coneixem bé, quins desconeixíem i quins hem de reforçar per arribar a dominar-los. Una manera entenedora de recollir la síntesi dels coneixements sobre els diferents àmbits que es poden treballar en una temàtica és mitjançant l’elaboració d’un mapa conceptual o similar.

Per elaborar el punt de vista de l’infant cal que recollim les idees i coneixements  dels nostres alumnes, a partir de converses, d’alguna activitat introductòria, etc. Tot allò que els nostres nens i nenes diuen, creuen o expressen constituirà el punt de partida per les activitats posteriors . 

Finalment, fent una anàlisi conjunta, es tracta llavors de buscar de quina manera relacionem tots dos punts de vista per tal que treballem conceptes rellevants, tan des de l’òptica de la temàtica com des de la dels infants.

L'exemplificació la presentem a través del tema de La bassa, treballat per un grup d'alumnes de Didàctica de les Ciències de l'UAB.

 

El punt de vista de l'expert

El punt de vista de l'infant
Relació entre els dos punts de vista

 

La construcció de la bassa:

 

Cristina Calvo
Mònica Ganduxé
Iris Rodríguez
Neus Rué
alumnes de 3er de magisteri 
Universitat Autònoma de Barcelona

 

Comentaris

Me parece muy ilustrativa la relación de ambos mapas considerándolos desde la óptica del niño y del adulto, pues a veces hay un largo recorrido desde el mapa conceptual que uno elabora hasta llegar al  alumnito de Inicial. 
El caso es  que nuestra materia se llama Ciencias Naturales y su enseñanza y estamos trabajando en la confección de  mapas conceptuales. Hay algunos contenidos, que las alumnas ( futuras maestras ) ven como Meiosis, Mitosis y genética humana.  Qué pasaría con una flecha que sale de seres vivos, hombres y trata cuestiones elementales de genética?  Por ejemplo: el color de los ojos de los niños, padres, abuelos,etc. Sería posible de introducir el tema en Nivel Inicial y por ende en cualquier mapa conceptual que partiera de los seres vivos ?

 María Rosa del Valle, 6/juny/2001, Salto (Argentina)    

 

 

Hi vols afegir el TEU comentari ?

Escriu directament al formulari o envia un missatge 

  
 
            

   

                                                                             Tornar