Una proposta senzilla per la reflexió creativa sobre l’entorn, un pretext per a explicar històries sobre el món,  una espurna per a promoure la conversa, una oportunitat per llançar-se a llegir la natura sense restriccions.
 

Imagineu la vostra història a partir d’una imatge: què pot ser, com devia ser abans, què pot passar després, que passaria si, com pot ser que ...

Voleu inventar una pel·lícula a partir d’un fotograma, cercar semblances i diferències amb allò conegut, interpretar lliurement la natura, buscar explicacions i compartir-les a través de la xarxa ?  

 

Imatges de natura 

Tornar a
Fem ciència