Ei, MESTRES !

 

Per què aquesta proposta?
La proposta de L'Ona està sola parteix de la idea de crear un conte amb la col.laboració dels nens i nenes, un conte que els proposi participar, pensar i buscar solucions per a  problemes diversos relacionats amb el món de la ciència i la tecnologia.

L'activitat pretén promoure el raonament, la discussió, l'exposició de les pròpies idees i l'intercanvi d'opinions, les solucions diverses, la creativitat, la iniciativa...

 

Com funciona ?
Es tracta senzillament de mirar el conte amb els vostres alumnes, llegir-lo  i encetar llavors una discussió sobre la millor manera o maneres de resoldre la demanda de l'Ona
.
Un cop hagueu arribat a una solució consensuada, podeu enviar les vostres propostes a la web, a través de la mateixa pàgina.

Cada nou capítol, que apareixerà amb una  periodicitat aproximadament mensual, s'elaborarà a partir de les idees rebudes i s'acabarà amb una nova proposta.

 

Capítol 1: L'Ona està sola
El primer capítol té com a finalitat l'anàlisi de les funcions principals del nostre cos i la introducció al món de la tecnologia, a través de la recerca de paral.lelismes entre les parts del cos i algunes de les eines que l'home ha desenvolupat.

Per a ajudar a construir l'amic de l'Ona cal pensar primer sobre les funcions de les nostres diferents parts del cos, buscar llavors quines eines coneixem que puguin suplir o augmentar aquestes funcions, i per últim, pensar com organitzar-les per a construir el robot.

Finalment, no es pot deixar de valorar la meravella que és el cos humà, el seu immens potencial, la capacitat d'adaptació als canvis que permet, i la possibilitat de suplir les nostres mancances mitjançant la fabricació i ús de tecnologia diversa.

 

Capítol 2: Això no va !

Aquest capítol planteja el tema de les fonts d’energia. La idea seria pensar en tot allò que ens permet funcionar i fer funcionar, per tal de veure la necessitat d’obtenir energia per a aconseguir de fer treball. D’una manera senzilla, es tracta d’ajudar a adonar-se que, en totes les coses que passen a la vida de cada dia,  hi ha sempre energia que està fent algun treball.

Orientar els nenes i nenes cap a  reflexions sobre el funcionament de les seves joguines, els cotxes, els éssers vius, els electrodomèstics, els vaixells de vela, les plaques solars... hauria de portar-los  a adonar-se de la gran varietat de formes que pot prendre l’energia ( mecànica, tèrmica, elèctrica, química, lluminosa,... ) , de les diferents maneres possibles d’obtenir-la, així com de la necessitat i dependència que en tenim.

Finalment, cal pensar o inventar una o diverses maneres de fer funcionar el robot, naturalment tenint clar que la narració del conte portarà a una solució fantàstica: les reflexions han de ser científiques, la història pertany clarament al món de la fantasia.


Capítol 3: La gran explosió

En aquest capítol, a partir de l’explosió que permet donar vida al robot, es planteja el tema de les necessitats vitals. Per una banda, un primer pas és diferenciar el que es viu i el que no, potser precisament en funció d’aquestes necessitats, i per altra, es pretén posar especial èmfasi en les necessitats dels éssers vius, i nosaltres els humans entre ells, tot i mantenint les pròpies peculiaritats ( emocions, afectes, llenguatge i pensament... ).

Per treballar amb els nens:
·       
Diferenciació vivent / no vivent
·       
Les característiques dels éssers vius

·       Sistemes oberts, respecte el medi on viuen, amb el qual intercanvien contínuament matèria, energia i informació.

·       Complexos, formats per moltes parts i elements que formen un conjunt que va més enllà de la suma de les parts.

o      Tenen capacitat per autorenovar-se ( recomposar parts del cos que hagin estat danyades )

o      Capacitat per a reproduir-se

o      Intercanvien matèria i energia amb l’entorn, és a dir, s’alimenten i respiren.

o      Intercanvien informació amb el medi, de manera que reaccionen davant el perill i manifesten la necessitat de resguardar-se

o      Es modifiquen en el temps

IRRSAE Piemont (1994). Coneixement del medi natural. Actualització científica Vic: Eumo . Innovació curricular i escola.


L'opinió dels pares i mares 

Anar al conte

Tornar a Fem ciència