ANEM A OBSERVAR....  Què fan els nostres grills ?

Observació Discussió col.lectiva Activitats d'investigació
Mengen Introduir canvis en l’alimentació. Veure què mengen i què rebutgen, reaccions i efectes que es poden veure Manipulació de les condicions de l’entorn, formulació d’hipòtesi
Canten, fan soroll... Com ho fan, quines parts del cos utilitzen, ho fan tots per igual? El perquè d’aquest comportament. Ho podem fer nosaltres ? Hi ha d’altres animals que fan soroll ? De quina manera... Identificació i imitació. Gravació del so i comparació amb d’altres sons d’animals
Es mouen Quin tipus de moviment fan? Coneixem d’altres animals que es moguin així ? Quines parts del cos fa servir ? I si tingués les potes més curtes, ho podria fer això... Comparació amb d’altres espècies
... ... ...

 

ANEM A OBSERVAR....  Tenen fills els grills ?

Observació Discussió col.lectiva Activitats d'investigació
  Què necessiten per a reproduir-se ?
Modifiquem les condicions per facilitar la reproducció.
Recerca d'informació
Diferències mascle / femella Tots els grills són iguals ? Què diferencia els mascles de les femelles ? Comparació amb d’altres éssers vius. Observació amb lupes d’augment
Els ous, les larves, els grills petits Com n’hem de tenir cura ? Com reaccionen els grills adults ? Ordenació del cicle vital a partir de fotos, dibuixos...
... ... ...

 

ANEM A OBSERVAR....  Què passa si plantem gespa ?

Observació Discussió col.lectiva Activitats d'investigació
Comença a sortir la gespa D’on ha sortit la gespa ? Coneixem d’altres llavors ? Què necessita la llavor per germinar ? Provem de fer germinar llavors en diferents condicions Manipulació de les condicions de l’entorn.Formulació d’hipòtesi. Correlació entre variables. 
La planta es va fent més alta. Com pot ser que creixi la planta ? Què necessita per construir-se ? Mesura.
Apareixen diferents parts de la planta Què són ? Hi ha parts de la gespa que no veiem ? Ordenació de l’evolució del creixement
Reaccions dels grills Ha canviat en res el comportament dels grills ? Descripció
... ... ...

 

                                                                                    Tornar