• Continguts de la "fletxa" del temps : des del primer model cinètic de la calor a la mecànica estadística passant per la TERMODINÀMICA (i pel "calòric")
 • Què estudia la termodinàmica? És la ciència de l'energia
 • la pròpia paraula ja ens en informa, atès que procedeix etimològicament del grec (la qual cosa ja sabem que passa sovint): termo = "calor" i dinàmica = "força" o "energia"
 • investiga la calor, el treball, l'energia i els canvis que aquestes magnituds provoquen en els estats d'un sistema
 • estudia les relacions entre les propietats o variables macroscòpiques d'un sistema (grans nombres i variables promig )
 • La Termodinàmica clàssica i els seus principis
  • 1r Principi de la Termodinàmica
 
 • L'energia es conserva (a més de canviar de forma, clar!)
  • 2n Principi de la Termodinàmica
 
 • L'energia es degrada i no tota és útil... L'entropia (S) de l'univers augmenta i el desordre mai disminueix... Màquines tèrmiques... Irreversibilitat i espontaneïtat ... Anem cap a una mort tèrmica de l'Univers?
  • 3r Principi de la Termodinàmica
 
 • ... I el zero absolut de temperatura (0 K = 0 kelvin)
 • La teoria cinètica dels gasos i la mecànica estadística: interpretació microscòpica de les lleis macroscòpiques de la termodinàmica.
Torna a l'inici
MENÚ PRINCIPAL
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
inici >> física clàssica >> Termodinàmica i més...
textos històrics
  1.- La gènesi del principi de conservació de l'energia de Helmholtz
  2.- El dimoni de Maxwell
lectura
  1.- Del calòric a la teoria cinètica de la calor
explora tu mateix!
  1.- Ciencia para todos: de la máquina de vapor al cero absoluto (calor y entropia)
  2.- Transports: un món que es fa més petit >> Rodar per terra
   
   
Vés a la línia de temps!