UN MODEL D'HUMANITAT !

QUÈ EN SABEM?
Com són?
Com s'alimenten ?
On viuen?
Comportament social
MIRA QUE MONOS !

Ximpanzes de directe!

Imatges