El ximpanzé


Mamífer de l'ordre dels primats. Existeixen dues espècies: Pan troglodytes, o ximpanzé comú i Pan Paniscuso ximpanzé nan o bonobo, molt semblant al comú malgrat el seu nom.

De línia més esvelta i de membres més proporcionats que l'orangutan, té el dit gros de les mans completament desenvolupat; el seu cos és arrodonit, amb orelles força grosses.

El seu pelatge, abundant, generalment és negrenc, i es torna gris en envellir.

És de costums arborícoles, intermedis entre l'orangutan i el goril·la.


Habita l'Àfrica, des de Gàmbia fins al llac Victòria, sobretot a les grans selves i als boscos de la vora dels grans rius; defuig les zones sense arbres.

És omnivor, es nodreix de vegetals (fruita, fulles, arrels, etc) i ocasionalment de carn.

Diürn, construeix plataformes a dalt dels arbres, on passa la nit.

Solen viure uns 40 anys, i arriben a la pubertat entre 7 i 8 anys.
Generalment viuen en grups jerarquitzats de fins a 20 individus, dirigits per un mascle dominant. Es creu que, dins d'uns límits molt amplis, els grups són territorials amb un comportament social molt característic.

Actualment la població mundial de ximpanzés en llibertat ha disminuït considerablement existint un perill real d'extinció.


A més de la mímica i la gesticulació, es comuniquen mitjançant sons guturals, dels quals se n'ha arribat a identificar fins a 32.

A causa de la seva notable intel·ligència (utilitzen objectes com a eines rudimentàries) i de la proximitat evolutiva amb els humans són intensament estudiats.
Es discuteix si la seva capacitat d'aprendre i emprar signes per a comunicar-se pot ser comparable al llenguatge humà.

 

Portada