Observa les següents fotografies i contesta:

 

1
2

1-Quines diferències veus entre les dues imatges ?
2-Quin curs del riu correspon a la fotografia 1?

3-Quin curs del riu correspon a la fotografia 2 ?

4- A quina fotografia creus que el riu porta més aigua? Perquè?
 
5- Què és un afluent?
 
6- Completa cada frase amb les paraules que hi ha a continuació:

 

desembocadura, curs alt, afluents, curs baix, deltes, cascades

 

  • El ................................. correspon al naixement del riu. L'aigua baixa molt depressa perquè ha de salvar grans desnivells i, de vegades forma ...................................
  • En el curs mitjà, el riu corre per terrenys més plans, l'aigua baixa més a poc a poc. En aquest tram, el riu pot rebre aigua d'altres rius més petits que hi desemboquen, els ................................
  • El.................................. correspon a la ...................................... del riu en el mar.
  • El terreny és molt pla i l'aigua té tan poca força que els materials s'acumulen i poden formar ................