El paisatge
El relleu
Tipus de paisatge
Els rius
Protegim el nostre entorn

 

Els rius són corrents d'aigua que tenen unes característiques comunes:

  • Neixen a les muntanyes.
  • Creixen amb l'aigua que prové de la pluja o d'altres rius.
  • Desemboquen al mar o en un altre riu.

El recorregut que segueix un riu és el seu curs, la quantitat d'aigua que porta s'anomena cabal i el lloc per on passa, llit.

En el curs d'un riu hem de distingir tres parts:

 

 

Curs alt:

És el recorregut del riu a les muntanyes. L'aigua baixa molt depressa pels vessants de les muntanyes i d'aquesta manera s'hi formen cascades i ràpids. Els rius aquí han de salvar grans desnivells de terreny.

 

Curs mitjà

És el recorregut del riu per la plana.L'aigua hi circula més lenta que en el curs alt, adaptant-se a les suaus ondulacions del terreny. S'ajunta amb altres rius.

Un afluent és un riu que desemboca en un altre riu.

Imatge cedida per F. Gomà

Curs baix

Quan el riu arriba a la seva desembocadura, al seu final. El riu s'eixampla i l'aigua baixa tranquila .

El terreny és molt pla i l'aigua té tan poca força que els materials s'acumulen i poden formar deltes.


 

 

Les fàbriques necessiten aigua per fer anar la maquinària i per rentar les matèries primeres.

Cal que les industries depurin les aigües residuals abans d'abocar-les de nou als rius.