El paisatge
El relleu
Tipus de paisatge
Els rius
Protegim el nostre entorn

 

 

El paisatge d'un lloc depèn del relleu, és a dir, de la forma que té el terreny.

A Catalunya trobem tres tipus diferents de paisatge.

 

 

Muntanya

Plana
Costa