El paisatge
El relleu
Tipus de paisatge
Els rius
Protegim el nostre entorn

 

 

En un paisatge de plana destaquen els terrenys plans,a més de muntanyes baixes i arrodonides anomenades turons i els rius que les travessen.

A les planes no hi ha gaire diferència d'altura entre els llocs

 

 

 

Les comarques d'interior estan situades en una gran plana anomenada Depressió Central.

 

 

Imatge cedida per Grup Promotor Santillana

Les comarques d'interior estan més poblades que les de muntanya. Una gran part de la població es concentra a les capitals de comarca.Els pobles estan envoltats de camps de conreu.

Hi ha bones comunicacions per tren i sobretot per carreteres entre els pobles i ciutats. Aquest fet converteix les comarques d'interior en terres d' enllaç entre les comarques de muntanya i les de costa.

 

Les planes situades a certa altitud amb relació al nivell del mar s'anomenen altiplans i les que estan més baixes que el territori que les envolta s'anomenen depressions.

A vegades els altiplans estan limitats per cingles, que són parets de roca amb molt pendent.