El paisatge
El relleu
Tipus de paisatge
Els rius
Protegim el nostre entorn

 

 

EL RELLEU

Si ens hi fixem, veurem que la superfície de la terra no és tota plana, sinó que té formes diferents.

Hi ha unes parts més elevades que altres.

Aquesta varietat de formes que té la superfície de la terra s'anomena Relleu.

 

 

L' ALTITUD és l'alçada d'un lloc respecte al nivell del mar. Es calcula en metres.