El paisatge
El relleu
Tipus de paisatge
Els rius
Protegim el nostre entorn

 

 

La costa és la part de la terra que està en contacte amb el mar.

 

Imatge cedida per Grup Promotor Santillana

 

El paisatge de les comarques litorals és molt variat. Hi predomina la costa alta al nord, i la costa plana i sorrenca al litoral central i al sud.

A l'extrem sud, destaca el delta de l' Ebre.

En gairebé totes aquestes comarques hi és present la Serralada Litoral o la Prelitoral.

En el paisatge de costa distingim platges i penya-segats

 

 

 

PENYA- SEGATS

Són parets de roca amb un pendent molt fort situades a la vora del mar.

Les muntanyes en molts llocs arriben fins el mar. A Catalunya les trobem al nord, a la Costa Brava.

 

PLATGES
Són extensions de terres planes formades per sorra. A Catalunya en trobem a les comarques del litoral central i del sud.

 

 

Fruit del moviment constant del mar, la costa mai és recta, presenta formes desiguals, amb entrants i sortints com si s'hagués retallat la terra

Clica i aprendràs quines són les formes del relleu costaner.