L'esposa romana tenia més llibertat que l'esposa atenesa clàssica i molta més que les dones d'èpoques posteriors. La societat romana era patriarcal , és a dir, la seva base política, econòmica i militar era masculina, l’home era el qual assegurava el sustento de la família i de la societat sencera amb el seu treball i el qual la defensava amb les armes en cas de guerra, pel que el seu paper era preponderant. Entre les famílies aristocràtiques romanes solien concertar-se matrimonis de conveniència.

Tota la vida romana estava reglamentada per contractes, fins i tot la religió romana es basava en contractes entre els déus i els homes, així doncs, perquè es celebrés un matrimoni era necessari contar amb el permís dels pares d'ambdós cònjuges. Els matrimonis entre germans es consideraven crim d’ incestum (incest), baix determinades circumstàncies els cosins podien casar-se. El matrimoni podia ser concertat quan ella complís 12 anys i ell 14, encara que per a les noces formals es realitzava posteriorment. Aquest compromís podia ser trencat per qualsevol de les dues parts sense compensacions.

Durant la cerimònia del compromís, la nostra actual "petició de mà", el nuvi regalava a la núvia un anell de compromís i altres regals tant del nuvi com dels familiars i amics. Ja que normalment l’home aportava al matrimoni casa i mig de subsistència amb el seu treball, la dona aportava un dot en diners o béns com terres, joies o propietats pagada al marit pel pare de la núvia. El mes propici per a les noces romanes era el mes de juny, dedicat al déu Juno, el de les dues cares, amb una importantísima presència en la vida romana. La comitiva del nuvi, familiars, amics i clients arribava a casa de la núvia i allí se celebrava la cerimònia. La núvia havia de vestir-se d'una manera tradicional: una túnica especial, la túnica recta amb una cinturó de llana o cingulum herculeum de doble nus i coberta amb un vel ritual de color safrà anomenat flammeum. A més anava pentinada a la manera tradicional romana, amb sis trenes i una diadema de ferro. Llavors, la núvia unia la seva mà a la del nuvi en la dextrarum iunctio en presència de testimonis que donaven fe del fet en el registre, després se celebrava un sacrifici i després un banquet amb música i ball...

Després del banquet, al vespre, tots acompanyaven en processó a la parella a la seva nova casa. Precedint  la núvia anava un noi amb una torxa encesa en el foc de la casa del nuvi, a l'arribar, el noi llançava a l'aire la torxa i al que assolia agafar-la se li felicitava ja que allò era signe que la seva vida seria llarga i pròspera. Una vegada davant la porta de la seva nova casa l'esposa untava els brancals de la porta amb oli i els adornava amb cintes de llana. Traspassava el llindar com nova senyora de la casa i per això rebia simbòlicament el foc i l'aigua de mans del seu marit i la custòdia simbòlica de les claus de la seva nova casa.

Dues dames d'honor, casades per descomptat, la conduïen a la seva nova habitació i la preparaven mentre el marit suportava amb bona cara les bromes dels seus amics. La domina o senyora ara s'ocupava de la seva nova casa; les pobres de rentar la roba, netejar, fer el menjar i les riques de supervisar com feien això els esclaus. Aviat arribaven els fills i ella havia  d'ocupar-se de les primeres etapes de la seva educació com ara Aurèlia que es va ocupar de la del jove César, ensenyant al seu fill el que significava ser romà.

Si l'espòs s'absentava la seva paraula era llei dintre de la casa tant per a esclaus com per a clients. La dona romana s'asseia a la taula en els sopars formals amb els convidats, els homes recolzats en triclinis i elles assegudes en cadires, encara que en època d'August moltes ja es reclinaven en els triclinis provocant l'escàndol de les senyores més tradicionals. A més tenien llibertat per a sortir de la seva casa per a fer compres, visitar amigues, assistir als espectacles públics, a les termes femenines o als temples. Mentre estigués sota el sostre del seu pare la dona li devia   obediència paternal i mentre estigués sota el del seu marit  obediència conjugal. En el cas que una dona quedés òrfena i no estigués casada, o si ho estava quedés també vídua es convertia automàticament en subjecte de ple dret, encara que aquest cas era considerat per les dones d'aquella època no com un alliberament, sinó com una gran desgràcia ja que quedaven soles i indefenses. Evidentment no hi ha més que repassar la història de Roma per a trobar-nos amb un gran nombre de dones excepcionals, un nombre enormement superior al que trobem en les altres cultures. Per què? molt senzill: el sistema familiar romà era molt rígid en la pràctica, i això, paradoxalment, va servir molt bé a les dones romanes. L'home era el qual mantenia la casa i a més governava l'estat i ho defensava amb les armes, el que li ocupava gairebé tot el seu temps, deixant a la dona romana com ama de la casa, ama de la llar. Com a Grècia, la dona no participava en la política, però a diferència de les gregues, les romanes van saber trobar la manera d'influir poderosament en els esdeveniments polítics. Al principi la dona es trobava sota l'autoritat gairebé completa del marit, però la realitat va ser imposant-se i la situació va arribar a equilibrar-se durant l'últim segle de la República.

El divorci estava regulat legalment, tots els matrimonis podien dissoldre's amb el mer acord d'ambdues parts sense més, però havia dues petits inconvenients que dissuadien tant a ell com a ella de donar aquest pas, i era que al divorciar-se ell havia  de retornar íntegra el dot aportat per l'esposa i ella perdia la tutela dels fills. Bé es veu que l'herència de Roma és eterna. L'adulteri era un tema més seriós ja que es considerava no només deshonrós sinó que era a més un delicte que podia dur al bandejament. De fet August va haver de bandejar a la seva pròpia filla Júlia per aquest motiu. En general l'adulteri no es prenia en compte si era consentit per l'altre cònjuge i no es feia públic, cosa que ocorria en la majoria de les ocasions. Recordem la famosa frase de Juli Cèsar al repudiar a la seva esposa a conseqüència de l'escàndol de la festa de la deessa Bona: "la dona de César no només ha de ser decent, també ha de semblar-lo".