m

o

n

t

s

e

r

r

a

t

 

v

e

r

t

@

INTRODUCCIÓ
 
HI HA DUES CONDICIONS:
TREBALLAR PER PARELLES. HAS D'ESTUDIAR
UN ANIMAL AMB UN ALTRE COMPANY O COMPANYA
  CONTRASTAR LA INFORMACIÓ. HEU DE BUSCAR LA INFORMACIÓ EN MÉS D'UN LLOC.
   
 
PRIMER DE TOT HEU DE FER AQUESTES DUES ACTIVITATS:
1


2