FEINES A FER:
   
1. BUSCAR I EXPLICAR LA INFORMACIÓ:
TASCA
 
HEU DE LLEGIR
    IMATGES LLIBRES ORDINADOR DICCIONARI
VIDEOS
   
HEU D'ESCRIURE
 

 
   
      EN EL FULL COMPOSICIÓ ORDINADOR  
 
2. EXPOSAR LA INFORMACIÓ:
   

HEU DE POSAR EN COMÚ LA INFORMACIÓ

EXPLICAR TOTA LA INFORMACIÓ
AMB LES VOSTRES PARAULES.