DEPARTAMENT D'EXPRESSIÓ ies web
 

CINQUENA EDICIÓ  
CONCURS DE DIBUIX DEL DIA DEL LLIBRE


Sabeu quants pintor famosos van il·lustrar contes, novel·les i relats?
Moltissims, ara us proposem a vosaltres de fer el mateix.
Agafeu un passatge del llibre que heu treballat a classe, i comenceu a imagineu-lo, viviu-lo, i poseu-li imatge, com aquesta il·lustració de Gustave Doré que va representar un passatge de “Don Quijote”.  
 

quijote

BASES

  1. Participants.
El concurs esta adreçat a tot l’alumnat de l’ies Bernat El Ferrer, què vulgui participar.
  1. Tema
Els dibuixos hauran de ser il·lustracions de fragments literaris.
  1. Condicions de participació.
Cada participant haurà d’inscriure’s al departament de Vip (Prof. Ma. Teresa) abans del dia 16 d’abril, on es lliurà el fragment literari i la làmina per fer al dibuix.
  1. Data i lloc de lliurament
Els dibuixos es lliuraran al departament de Vip (Prof. Ma. Teresa) amb un sobre on hi constin el nom de l’autor i el curs al que pertanyi, aquest sobre s’identificarà amb un pseudònim que també tindrà el dibuix escrit a la part posterior. El termini de lliurament s’acaba el 21 d’abril de 2010.
  1. Premis.
El jurat atorgarà dos premis el dia de la celebració de Sant Jordi.
  1. Jurat
El jurat el formaran quatre professors de l’Institut representants de les àrees implicades en el tema del concurs. El Jurat resoldrà qualsevol aspecte no previst a la convocatòria i les seves decisions seran inapel·lables.
  1. Veredicte
El veredicte s’exposarà al taulell d’anuncis de l’Institut i a la pàgina web.
  1. Difusió i propietat
El Institut podrà utilitzar els dibuixos participants lliurement en publicacions, exposicions, etc., amb finalitats culturals i didàctiques.
  1. Informació
Les preguntes relatives a aquest concurs s’han de dirigir a la professora Ma. Teresa Villanueva.

GUANYADORS DE LA CINQUENA EDICIÓ 2010

GUANYADORS DE LA QUARTA EDICIÓ 2009

1r Premi. . . . . . . . . . .2n Premi

Sergio Moreno. . . . . . . .Lorena Llamas

 

GUANYADORS DE LA TERCERA EDICIÓ 2008

1r premi   2n premi

1n Premi

Markos Ortiz

 

2n Premi

Angela Díaz Maroto

     

GUANYADORS DE LA SEGONA EDICIÓ 2007

1r Premi

Markos Ortiz

     

2n Premi

Joana Toran

 

Finalista

Carlos Cornejo