CRÈDITS

 

 

Aquesta WebQuest ha estat dissenyada per Núria Alart, seguint el model creat pel sr. Bernie Dodge i les orientacions de la Comunitat Catalana de WebQuest i sobre tot a la Sra. Carme Barba pel seu estímul i el seu mestratge en la creació de pàgines WebQuest. També donar les gràcies a molta gent que d'una manera o d'una altra ens ajuden a fer la feina cada dia millor i a través dels seus articles ajuden a la reflexió de l'ús didàctic de la WebQuest.

Per a l'elaboració dels continguts d'aquesta WebQuest he partit bàsicament del propi treball d'investigació sobre la teoria de les Intel·ligències Múltiples i seguint els decrets 142 i 143 del Departament d’Educació, on s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’eduació primària i secundària respectivament. En aquests Decrets es defineixen les Competències Bàsiques generals que l’alumnat ha d’adquirir.”