ELS MEUS RECORDS 

 

Una WebQuest per treballar l’educació emocional.

Recomenada per a la tutoria del cicle superior de Primària, ESO i aules d’acollida. Programada en competències bàsiques i en Intel·ligències Múltiples

 

 

Dissenyada per: Núria Alart nalart@xtec.cat (2009)

 

 

 

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

Guia didàctica