PROCÉS

 

Feu grups de tres persones i us repartiu aquests rols:

1.    Guionista: elaborarà el guió explicatiu del vídeo.

2.    Tècnic de so: cercarà la música adient pel vídeo.

3.    Realitzador: editarà el vídeo.

Podeu començar a fer les activitats següents: