Seminari de secretaris de primària

Curs 06-07

 
Calendari seminari
Materials
Models documents administratius
Enllaços

 

Actes, llibres d'actes, convocatòries de Claustre i de Consell Escolar
 

La carta

 

 
El certificat
 
La instància
   

Actualitzat 12/03/07