Seminari de secretaris de primària

Curs 06-07

 
Calendari seminari
Materials
Models documents administratius
Enllaços

 

Materials administratius generals
 

Materials sobre Eleccions Consell Escolar

 
Materials sobre Pressupost- Gestió econòmica
 
Materials sobre Llibres d'escolaritat
 
Materials sobre Inventaris
   
Materials sobre Arxius escolars
   
Registre de llibres de text amb Acces

Actualitzat 12/03/07