unitats bàsiques de relleu
 
EL RELLEU DE CATALUNYA
Unitats bàsiques: Els Pirineus
 
 
Activitats
 
 
 
 
 
 
 
 • Situa al mapa les principals serralades, pics i zones enfonsades del Pirineu Axial 
   
 • Discuteix en grup i pren notes per a un posterior redactat sobre la raó que fa que els materials secundaris i terciaris no cobreixen els primaris en el Pirineu Axial.  
   
 • Explica l'enfonsament de la fossa tectònica de la Cerdanya i els fenòmens posteriors de sobreimposició. 
   
 • Respon les següents qüestions:
   Quina direcció tenen les valls del Pirineu? 
   Quines conseqüències té això per a la comunicació entre elles? 
   Hi ha alguna vall diferent? 
   
   
 • Situa al mapa al mapa les principals serralades i pics del Pre-Pirineu. 
   
 • Enumera utilitzant el mapa geològic els materials que conformen el Pre-Pirineu.  
   
   
   
 •