pàgina principal
 
EL RELLEU DE CATALUNYA
Unitats bàsiques
 
 
 
Catalunya té una gran varietat de formes de relleu, on predominen, però, les muntanyes. Tenint en compte les seves característiques comunes, els geògrafs han estructurat aquesta varietat de formes en tres grans unitats de relleu i unes altres tres de menor entitat
    Serralada Transversal 
    Plana de l'Empordà  
    Delta de l'Ebre