unitats bàsiques de relleu
 
EL RELLEU DE CATALUNYA
Unitats bàsiques: Les serralades costaneres (1)
 
 
 
 
Origen i situació  
Les Serralades Costaneres o Sistema Mediterrani són una de les tres grans unitats de relleu de Catalunya (recordem que les altres són els Pirineus i la Depressió Central).  
Estan situades a l'orient de Catalunya i agafen una direcció nordest-sudoest, paral·lela a la costa.  
Les Serralades Costaneres són les restes del gran massís Catalano-Balear que, després de l'emersió del Pirineu, tancava el gran golf marí terciari pel sud-est.  
 
 
A les darreries de l'orogènia alpina la major part del massís se submergí i només restà emergida aquesta franja de terreny, plegada i fracturada. Dues fractures paral.leles facilitaren l'ensorrament d'un bloc intermedi per on penetrà l'aigua tot formant un petit i estret golf, que, poc a poc, s'anà reblint i acabà constituint la Depressió Pre-Litoral.  
 
Es per això que geòlegs i geògrafs han distingit tres subunitats perfectament definides: les Serres Pre-litorals, les Serres Litorals i, entre ambdues serralades, la Depressió Pre-Litoral
 
La Depressió Pre-Litoral és una fosa tectònica delimitada per dues línies de falla principals. La ocupen les comarques de la Selva, el Vallès, el Penedès i el Camp de Tarragona. 
 
 
 
 
 
Les Serres Pre-litorals són les més interiors i és aquí on es troben els cims més alts. De nord a sud: les Guilleries, el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, el bloc del Gaià, les Muntanyes de Prades, el Montsant i la serra de la Llena, les serres de Colldejou i Llaberia, la serra de Tivissa, la serra de Cardó, les serres de Cavalls i Pàndols, el massís dels Ports i el Montsià. 
 
Les serres Litorals o de Marina són de menor altitud i molt erosionades per l'acció dels rius. De nord a sud: el massís de les Gavarres, el Puig de Cadiretes, el Montnegre, el Corredor, Sant Mateu, Collserola i el massís del Garraf. 
 
 
 
Materials 
Un dels trets geològics més característics de les Serralades Costaneres és la gran diversitat de materials de totes les eres geològiques que les constitueixen. La meitat septentrional dels sistemes muntanyosos, aproximadament des del riu Llobregat cap al nord, es formada, quasi exclusivament, per materials antics, de l'Era Primària; mentre que a la meitat sud hi predominen els materials secundaris i terciaris, més recents. Al fons de la depressió intermèdia trobem materials terciaris i quaternaris, provinents de l'erosió del muntanyam proper i que han anat reblint la fossa tectònica des del moment de la seva formació, en el Període Terciari superior.