unitats bàsiques de relleu
 
EL RELLEU DE CATALUNYA
Unitats bàsiques: Els Pirineus
 
 
 
Els Pirineus són la més important unitat de relleu que hi ha a Catalunya.
Tenen aproximadament uns 435 km de longitud, dels que a Catalunya corresponen 250 km.  
 
És al llarg del període Terciari i, més concretament, amb el moviment Alpí quan té lloc la formació d'aquesta serralada. 
 
Degut a les característiques de la seva formació, la disposició actual dels Pirineus presenta una franja central de roques
 
ígnies i metamòrfiques corresponents al sòcol primari, que forma el Pirineu Axial , flanquejada a banda i banda per la cobertora replegada de roques sedimentàries del Secundari i Terciari, que forma el Pre-Pirineu.  
 
 
 
 
És a la seva part central on es registren les cotes més altes: Mont Perdut(3.355 m) Posets (3375 m) Aneto (3.404 m).  
 
A partir del cim de l'Aneto, s'allarga cap a la Mediterrània fins enfonsar-se en aquest mar pel Cap de Creus.  
 
 
Aquest és el tram dels Pirineus que separen i fan frontera entre Catalunya, França i Andorra.  
A prop del mar s'alça el cim del Canigó (2.800 m) encara que al vessant rossellonès. 
 
El mateix que l'alçada es redueix a mida que s'apropa cap al mar, amb l'excepció abans dita del Canigó, també l'amplada va disminuint, des d'uns 150 km a la part central fins uns 10 km a la serra de l'Albera, al seu extrem oriental.  
 
Activitats  
 
 
Materials complementaris