Els Pirineus
 
EL RELLEU DE CATALUNYA
Unitats bàsiques: Els Pirineus
 
 
 
Formació geològica  
 
Part del territori que avui dia ocupen els Pirineus es trobava al llarg de l'era Paleozoica enfonsat formant part de la fossa pirenaica. 
 
A l'era Mesozoica, tot el territori quedava cobert per les aigües del mar, al fons del qual s'anaven dipositant els materials erosionats sobre els materials de l'era anterior. 
 
No serà fins al període Terciari de l'era Cenozoica quan els Pirineus emergiran gràcies al moviment Alpí. 
 
Així doncs, la formació dels Pirineus seguiria la seqüència: 
 
1
El sòcol primari, integrat per roques rígides, és recobert per roques sedimentàries, flexibles. 
 
2 
 
 
 
 
En iniciar-se el moviment alpí, els dipòsits sedimentaris més recents, més flexibles, es van anar plegant, mentre que els materials del sòcol primari, més rígids, es van anar esquerdant, aixecant-se en la seva part central. 
 
3 
 
 
En continuar l'aixecament, sobretot per la part central, la cobertora sedimentària, fortament replegada, per gravetat, llisca cap avall i deixa al descobert la part més enlairada del sòcol. En aquest punt sobresortint, l'erosió és un procés actiu que contribueix a eliminar la cobertora. 
 
4 
 
El procés de lliscament de la cobertora segueix mentre dura l'orogènia, produint-se encavalcaments de plecs i mantells de corriment.