Cultures paleolítiques (2)
Paleolític Mitjà
 
 
 
Fa aproximadament uns 100.000 anys, l'Homo Neanderthalensis va anar guanyant territori. Les seves restes apareixen enterrades amb un autèntic ritus funerari.  
 
Aquest homo va unit a una nova tecnologia de treball de la pedra, que s'anomena Mosterià i que va significar una millora molt gran respecte l'Atxellià utilitzada per l'Homo Erectus. Entre ambdues tècniques hi ha la Levalloisiense que va ser emprada tant per l'Homo erectus com per l'Homo Neanderthalensis  
 
A Catalunya trobem restes a Banyoles, Capellades (l'abric Agut), a Serinyà (la cova Mollet)... 
 
L'Abric Romaní, (60/45.000 anys), a Capellades, (Anoia), es considera un dels jaciments més importants. El cavall, el cérvol, el bou i l' isard són els animals les restes dels quals es troben més sovint en aquest indret. També s'han trobat restes d'estris de fusta.